[[pravidla]]

Pravidla přispívání a diskuze

Anarchie neznamená chaos, ale pořádek bez nadvlády. O tuto Wiki se stará konkrétní skupina lidí, která do jejího provozu investuje nemalé množství času a energie a proto, v souladu s principy samosprávy, si dovolujeme vytyčit několik základních pravidel:

  • Pište srozumitelně, slušně a pokud možno, spisovně.
  • Nekopírujte na Wiki texty z jiných webů, zejména pak, pokud nemáte svolení autora. Výjimku představují texty z afed.cz nebo z anarchistické revue Existence, jejichž forma tomu odpovídá - tyto texty můžete kopírovat na Wiki bez omezení, pouze, prosím, v takovém případě uveďte zdroj.
  • Diskuzi omezte na fakta a používejte ji pouze v souvislosti s obsahem této Wiki. Buďte slušní, ohleduplní a k ostatním přistupujte s respektem. Prostor pro diskuzi slouží k zlepšování obsahu Wiki, nejde o diskuzní fórum - pokud s obsahem politicky nesouhlasíte, diskuze zde není vhodné místo, kde s ostatními polemizovat.
  • Snažte se vše zdrojovat, vyvarujte se odkazování na nedůvěryhodné informační zdroje (dezinformační weby apod.).
  • Nepište na Wiki cokoliv, kvůli čemu by kdokoliv mohl být vystaven státní represi (např. § 364 Podněcování k trestnému činu nebo § 364 Podněcování k trestnému činu). Například návod na výrobu zápalné lahve nebo výbušniny na tuto Wiki opravdu nepatří. Koneckonců, kdo chce, tyto informace si může najít jinde.
  • Porušení těchto pravidel může vést ke smazání účtu bez varování.
  • Administrátorský kolektiv si ponechává právo mazat a jinak upravovat obsah této Wiki, každá taková změna je zaznamenána v historii změn dané stránky.
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.
  • pravidla.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/08 12:40
  • autor: admin